Biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00

SIP - szkolenia podstawowe

Aby skutecznie, odpowiedzialnie i profesjonalnie pełnić funkcję  społecznego inspektora pracy, trzeba zdobyć podstawową wiedzę prawno-merytoryczną. Dlatego organizowane są szkolenia podstawowe społecznych inspektorów pracy.

Jest to szkolenie przeznaczone dla nowo wybranych zakładowych i wydziałowych (oddziałowych) społecznych inspektorów pracy, którego celem jest przygotowanie do pełnienia funkcji i zadań wynikających z ustawy o społecznej inspekcji pracy.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: zadania i uprawnienia społecznego inspektora pracy, metodyka kontroli zagadnień ochrony pracy, udział w postępowaniu ustalającym okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy oraz ochrona prawna społecznego inspektora pracy.

Ważne: na pracodawcy spoczywa obowiązek skierowania i sfinansowania  szkolenia społecznego inspektora pracy. Podstawa ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy.(Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) wyciąg z ustawy:

Art. 14. 1. Zakład pracy jest obowiązany zapewnić społecznym inspektorom pracy odpowiednie warunki realizacji ich zadań.

2. Koszty związane z działalnością społecznej inspekcji pracy ponosi zakład pracy.

Ważne: Organizacja związkowa występuje do pracodawcy z pisemnym wnioskiem o skierowanie społecznego inspektora pracy na szkolenie.

Więcej informacji o terminach szkoleń: http://www.ospip.pl/CMS/partnerzy_spoleczni/2szkol02.html