Biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00

Regionalna Komisja Wyborcza

Regionalna Komisja Wyborcza powoływana jest w celu przygotowania oraz nadzorowania poprawności przeprowadzonych wyborów statutowych władz związku w Regionie.

RKW działa przez okres całej kadencji.