Po manifestacjach NSZZ „Solidarność" przed 16. urzędami wojewódzkimi, strona rządowa powróciła do rozmów.

Regionalna Komisja Wyborcza

Regionalna Komisja Wyborcza powoływana jest w celu przygotowania oraz nadzorowania poprawności przeprowadzonych wyborów statutowych władz związku w Regionie.

RKW działa przez okres całej kadencji.