13 grudnia przypada 37. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego. Zapraszamy do udziału w uroczystościach upamiętniających ofiary.

Regionalna Komisja Wyborcza

Regionalna Komisja Wyborcza powoływana jest w celu przygotowania oraz nadzorowania poprawności przeprowadzonych wyborów statutowych władz związku w Regionie.

RKW działa przez okres całej kadencji.