7 lipca w Świdniku odbędą się Regionalne obchody 39. rocznicy Lubelskiego Lipca 1980

Regionalna Komisja Wyborcza

Regionalna Komisja Wyborcza powoływana jest w celu przygotowania oraz nadzorowania poprawności przeprowadzonych wyborów statutowych władz związku w Regionie.

RKW działa przez okres całej kadencji.