19 października przypada 34. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Zapraszamy na Mszę św.

Regionalna Komisja Wyborcza

Regionalna Komisja Wyborcza powoływana jest w celu przygotowania oraz nadzorowania poprawności przeprowadzonych wyborów statutowych władz związku w Regionie.

RKW działa przez okres całej kadencji.