Po manifestacjach NSZZ „Solidarność" przed 16. urzędami wojewódzkimi, strona rządowa powróciła do rozmów.


POWOŁANO REGIONALNY SZTAB PROTESTACYJNY

05-02-2019

POWOŁANO REGIONALNY SZTAB PROTESTACYJNY

W siedzibie lubelskiej Solidarności odbyło się spotkanie Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Wśród zaproszonych gości byli Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk oraz przewodniczący Regionu Marian Król.

- Rada zebrała się, w celu omówienia sytuacji w oświacie. Konieczna jest podwyżka wynagrodzenia dla wszystkich pracowników oświaty – mówiła Wiesława Stec przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Teresa Misiuk pokrótce omówiła aktualną sytuacje oświaty w związku z wdrażaniem reformy systemu oświaty. Zaznaczyła, że mamy systematyczny spadek uczniów w szkołach województwa lubelskiego. Zmniejszyła się również ogólna liczba szkół i placówek, co wynika ze zmiany ustroju szkolnego.

- Pozytywną wiadomością jest wzrost liczby oddziałów placówek oświatowych, a co za tym idzie wzrost liczby nauczycieli. Specyfiką naszego województwa jest funkcjonowanie małych szkół – mówiła Misiuk.

Podczas obrad 4 lutego br. podjęto uchwałę ws. powołania regionalnego sztabu protestacyjnego. W jego skład wchodzą m.in. członkowie Rady Sekcji Oświaty i Wychowania.  

W kolejnej części zebrania Waldemar Jakubowski przedstawił sprawozdanie ze spotkania Dyrektorów Regionalnych Instytutu Doskonalenia Nauczycieli NSZZ „Solidarność”.

Szef lubelskiej Solidarności Marian Król, wygłosił prelekcję na temat rozwoju związku i wyjaśnił nowe przepisy o związkach zawodowych. Podkreślił również istotę elektronicznych legitymacji członkowskich. Przewodniczący omówił także kwestię dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności  dla wszystkich płacących składki na ZUS, niezależnie od formy zatrudnienia - czyli Pracownicze Plany kapitałowe.

Tomasz Kupczyk

Więcej zdjęć>>>

 

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.