Biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00


Osiem obszarów negocjacji Rząd – Solidarność

24-11-2022

Osiem obszarów negocjacji Rząd – Solidarność

Ruszyły prace nad powołaniem roboczego Zespołu do spraw wypracowania porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”. Na wniosek szefa Kancelarii Premiera Marka Kuchcińskiego odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne. Zgodnie z ustaleniem po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim, które miało miejsce 17 listopada br., po odwołanej manifestacji „Marsz Godności”, zespół taki ma ukonstytuować się do końca listopada.

Grupą negocjacyjną z ramienia Związku pokieruje Henryk Nakonieczny, członek Prezydium KK, odpowiedzialny za dialog społeczny i działy merytoryczne KK. Na czele strony rządowej stanie minister Marek Kuchciński, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z ustaleniami rozmowy będą toczyły się w ośmiu następujących obszarach:

1. Wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych w związku z wysoką dynamiką cen nośników energii i gazu.

2. Zmian w systemie polityki energetycznej Polski.

3. Wzrostu wynagrodzeń dla zatrudnionych w sferze finansów publicznych w 2023 roku oraz zmian systemowych w kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej z uwzględnieniem oświaty.

4. Odmrożenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

5. Wyłączenia dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych z płacy minimalnej.

6. Zmian systemowych w funkcjonowaniu oraz finansowaniu Domów Pomocy Społecznej.

7. Ochrony pracowników podlegających szczególnej ochronie, w tym działaczy związkowych.

8. Zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – emerytury stażowe oraz uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.

Pełen skład osobowy zespołu roboczego zostanie podany w późniejszym terminie. Przewiduje się również powołanie podzespołów problemowych. Zadaniem zespołu jest wypracowywanie porozumienia pomiędzy Związkiem i Rządem RP.

tysol.pl

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.