1 stycznia br. weszła w życie znowelizowana ustawa o związkach zawodowych

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE ORGANIZACJI NSZZ"S"