Biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00


Nie żyje Jan Sobota

28-03-2022

Nie żyje Jan Sobota

Jan Sobota urodził się 3 kwietnia 1941 r. w Sulowie koło Kraśnika. W latach 1979-81 uczeń LO dla Pracujących w Lublinie.

W okresie od 1957 r. do 1962 r. pracownik prywatnego zakładu krawieckiego, następnie od 1964 r. do 1966 r. Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kraśniku, w latach 1966-71 Zakładów Przemysłu Odzieżowego (ZPO) Gracja w Zakrzówku k. Kraśnika, od 1971 r. do 1981 r. PKS Oddział Towarowy (OT) w Kraśniku.

W dniach 17-19 lipca 1980 r. uczestnik strajku w PKS OT (przedstawił władzom postulaty załogi). Od września 1980 r. w „Solidarności”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ; od października 1980 r. członek Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego (MKZ) Ziemi Kraśnickiej, następnie Zarządu Oddziału (ZO) Ziemi Kraśnickiej; od kwietnia do maja 1981 r. delegat na I Walne Zebranie Delegatów (WZD) Regionu Środkowo-Wschodniego, członek Zarządu Regionu (ZR); członek Regionalnej Komisji Koordynacyjnej (RKK) PKS w Lublinie.

14 grudnia 1981 r. zwolniony dyscyplinarnie z pracy. W dniach 14-15 grudnia współorganizator strajku w PKS OT, 15 grudnia 1981 (tuż przed pacyfikacją) na mocy decyzji Komitetu Strajkowego (KS) opuścił zakład, 16 grudnia 1981 r., przeprowadzony przez łącznika do strajkującej Fabryki Łożysk Tocznych (FŁT) w Kraśniku, dołączył do tamtejszego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (MKS). Z 17 na 18 grudnia 1981 r. (tuż przed pacyfikacją) opuścił FŁT (z Wiesławem Pastuszko, przewodniczącym KS w FŁT). Od dnia 18 grudnia 1981 r. do czerwca 1983 r. przebywał w ukryciu (u krewnych Cecylii i Franciszka Pietraszków w Zakrzówku); uczestniczył w redagowaniu tekstów i wypisywaniu matryc dla prasy podziemnej wydawanej w Kraśniku. W okresie od 1982-83 r. miały miejsce, kilkakrotnie, rewizje w jego mieszkaniu i miejscu pracy żony. W latach 1982-89 prace dorywcze, m.in. od 1983 r. do 1985 r. przy budowie kościoła w Woli Trzydnickiej.

W 1989 r. przewodniczący Komitetu Obywatelskiego (KO) „Solidarność” gm. Trzydnik; przywrócony do pracy w PKS OT. W latach 1989-92 przewodniczący KZ „Solidarność”, członek Zarządu Oddziału (ZO) Ziemi Kraśnickiej, delegat na kolejne Walne Zebranie Delegatów (WZD) Regionu Środkowo-Wschodniego, członek ZR.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Zmarł 27 marca 2022 r.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 31 marca br. w kościele Zwiastowania NMP w Kraśniku:

- godz. 13:00 - różaniec w intencji zmarłego

- godz. 14:00 - Msza św. pogrzebowa

Rodzinie i Przyjaciołom śp. Jana Soboty składamy serdeczne wyrazy żalu i współczucia.

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.