7 lipca w Świdniku odbędą się Regionalne obchody 39. rocznicy Lubelskiego Lipca 1980


Nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 40

08-08-2018

 LUBELSKI LIPIEC 1980  TO NASZE WIELKIE DZIEDZICTWO

Od wielu latu w przestrzeni publicznej Lublina nie było zbyt wiele miejsc na przypominanie  historii ludzi z lipca 1980 r., którzy po latach ucisku wstali z kolan i odważnie, bez rozlewu krwi przeciwstawili się władzy totalitarnej. 

Rada Miasta Lublin w jubileuszowym roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości doceniła wspólne wysiłki mieszkańców Lubelszczyzny. Efektem tego jest uchwała, na mocy której Szkoła Podstawowa nr 40 im. Leona Kruczkowskiego, od 1 września br., będzie nosiła nazwę Lubelskiego Lipca 1980.

Inicjatywa powstała z połączenia sił Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego. Wyrażamy radość, że młode pokolenie będzie miało okazję uczęszczać do szkoły, której imię jest nierozerwalnie związane z Lubelszczyzną. Lipcowe wydarzenia z 1980 r. przyczyniły się do powstania pierwszego wolnego związku zawodowego w bloku komunistycznym. Przedsięwzięcia ludzi, którym na sercu leżało dobro kraju i poprawa warunków bytowych wszystkich rodaków, stworzyli fundamenty organizacji, dzięki której dziś, możemy cieszyć się z suwerenności.

Poznanie historii jest niezwykle istotne dla młodego pokolenia. Młodzież będzie decydowała o przyszłości naszego państwa, jak i o sposobie upamiętniania wydarzeń historycznych. Lokalny patriotyzm, czego wyrazem jest wspólna inicjatywa rodziców, nauczycieli i uczniów w postaci propozycji uchwały,  pozwala budować więzi, które pomogą przetrwać próbę czasu.

14 września br. odbędą się uroczystości, w których udział weźmie Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”.  W trakcie obchodów zostanie poświęcony nowy sztandar. Będzie to upamiętnienie ludzi, którzy już na początku lat osiemdziesiątych walczyli z niesprawiedliwością systemową i społeczną. Nadanie imienia Lubelskiego Lipca 1980 Szkole Podstawowej nr 40 jest ogromnym krokiem, aby Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” został zapamiętany jako organizacja walcząca o prawa człowieka i demokrację, jako manifest ludzi chcących zerwać kajdany ucisku.

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.