13 grudnia przypada 37. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego. Zapraszamy do udziału w uroczystościach upamiętniających ofiary.


MOBILNI NA RYNKU PRACY

21-03-2018

Region Środkowo-Wschodni NSZZ "Solidarność" w partnerstwie z fundacją "Eco" realizują na terenie województwa lubelskiego projekt pt. "Mobilni na rynku pracy". Projekt realizowany jest w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa", Działanie 4.2 "Programy mobliności ponadnarodowej".

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE STRONĄ INTERNETOWĄ PROJEKTU:

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE>>>>


 

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.