Prof. Elżbieta Starosławska wróciła na stanowisko dyrektora COZL.

Lubelski Lipiec 1980