1 stycznia br. weszła w życie znowelizowana ustawa o związkach zawodowych


KURSY DOSKONALĄCE DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH