Błogosławionych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!


Krajowy Zjazd Delegatów

24-10-2018

Krajowy Zjazd Delegatów

25-26 października 2018 roku odbędzie się Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Miejscem obrad będzie Częstochowa.

Do kompetencji KZD należy m.in. uchwalanie ogólnego programu działania Związku, zmiana Statutu oraz wybór przewodniczącego Komisji Krajowej. Od 2010 roku funkcję przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „S” pełni Piotr Duda (był przewodniczącym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego).

Krajowy Zjazd Delegatów to najwyższa władza Związku. Nie tylko wybiera i rozlicza przewodniczącego i Komisję Krajową, ale też przyjmuje najważniejszy dokument – uchwałę programową. To w niej znajdują się zapisy co „Solidarność” będzie robiła przez najbliższe cztery lata.

Gościem zjazdu będzie m.in prezydent RP Andrzej Duda, który w maju 2015 roku podczas wyborów prezydenckich podpisał ze związkiem umowę programową.

Krajowy Zjazd Delegatów tworzą delegaci wybrani przez walne zebrania delegatów regionów. Liczba miejsc mandatowych przypadających poszczególnym regionom jest proporcjonalna do liczby członków Związku zrzeszonych w danym regionie. Ponadto w skład KZD wchodzą przewodniczący zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych oraz przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów. Na częstochowski KZD przybędzie 325 delegatów.

 Źródło/foto: solidarnosc.org.pl

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.