Zapraszamy na 3. Forum Kobiet NSZZ Solidarność

Kontakt

  BIULETYN INFORMACYJNY ZR

adres

 

ul. Królewska 3, 20-109 Lublin, pokój nr 21

tel.


81/532-08-11 wewn. 42, 34

e-mail


biuletyn.lublin@solidarnosc.org.pl