UWAGA! Od 1 października 2017 r. pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00


Koncert poświęcony o. Mieczysławowi Krąpcowi

12-07-2017

Koncert poświęcony o. Mieczysławowi Krąpcowi

 10 czerwca br. odbył się koncert poświęcony O. prof. Albertowi Mieczysławowi Krąpcowi. Wydarzenie miało miejsce w Bazylice O.O Dominikanów w Lublinie. To artystyczne przedsięwzięcie, skierowane do szerokiego  i zróżnicowanego kręgu odbiorców naszego Miasta, ze względu na wielopłaszczyznową formułę (muzyka – słowo - obraz) zaprezentowane  zostało w ramach cyklu koncertowego Cameraty Lubelskiej pt. Wielcy Lublinianie.  W roku Jubileuszu 700 – lecia Lublina, celem było upamiętnienie wybitnej osobowości współczesnej historii Miasta.

Ojciec prof. Mieczysław Albert Krąpiec - dominikanin, wybitny filozof - zwany Arystotelesem XX wieku, teolog i humanista, wieloletni profesor i rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego był inicjatorem i współtwórcą słynnej Lubelskiej Szkoły Filozoficznej oraz pierwszej polskiej Powszechnej Encyklopedii Filozofii. Jego uznany, odznaczany i wielokrotnie honorowany w kraju i za granicą dorobek naukowy i intelektualny stanowi trwałe dziedzictwo kultury naszego Miasta i Narodu. Mieczysław Albert Krąpiec, związany przez ponad pół wieku pracą naukową i dydaktyczną z Lublinem, był jednym z najbardziej znanych i zasłużonych dla kultury polskiej jego mieszkańców. 

W ramach koncertu wykonane zostały utwory polskiej muzyki sakralnej, dawnej i współczesnej, a także po raz pierwszy w Lublinie XVIII - wieczne dzieło wokalno - instrumentalne polskiego kompozytora Jana Wańskiego: Litania do Imienia JezusTo religijne dzieło o szczególnym znaczeniu dla polskiej kultury muzycznej, zostało odnalezione i opracowane przez muzykologa, wybitnego dyrygenta związanego z lubelskim środowiskiem naukowym - prof. Kazimierza Górskiego.

Koncertowi towarzyszyła narracja słowna oparta o teksty szczególnej wartości,  zaczerpnięte z dorobku intelektualnego Ojca prof. Mieczysława Alberta Krąpca, wsparta prezentacją multimedialną, obrazującą ideowy przekaz wydarzenia.

 

 

   
   

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.