Biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00

Klucz wyborczy delegatów na WZD

 Uchwała nr 70/XXXII/2022
Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
ws. klucza wyborczego na WZDR
(zmieniona uchwałą nr 95/XXXII/2022 z dnia 19.10.2022)

 

Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” wyznacza na kadencję 2023-2028 proporcję (klucz liczbowy) według których wybrani będą delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu.

1. Mandat delegata przysługuje na każde rozpoczęte 110 członków Związku z uwzględnieniem punktu 2.

2. Wyznacza się minimalny okręg wyborczy na poziomie 80 członków.

3. Oznacza to, że organizacje liczące równo lub powyżej 80 członków Związku płacących składki tworzą naturalny okrąg wyborczy uprawniony do wyboru delegata(ów) na WZDR.

4. Ustala się następujący algorytm wyborów delegatów w okręgach naturalnych:

Organizacje liczące 80 do 110 członków Związku wybierają jednego delegata,
od 111 do 220 członków Związku    - 2 delegatów
od 221 do 330 członków Związku    - 3 delegatów
od 331 do 440 członków Związku    - 4 delegatów itd.

5. Organizacje zakładowe liczące poniżej 80 członków Związku wybierają elektorów w proporcjach jeden elektor na każde rozpoczynające się dziesięciu członków Związku.
W organizacji liczącej do 10 członków Związku wybierany jest 1 elektor,
od 11 do 20 członków  - 2 elektorów
od 21 do 30 członków  - 3 elektorów itd.

6. Organizacje zakładowe liczące mniej niż 80 członków Związku, w celu wyboru delegata na WZDR tworzą okręgi łączone liczące nie mniej niż 80 członków Związku.

7. W skład okręgów łączonych nie mogą wchodzić organizacje tworzące okręgi naturalne.

8. Zarząd Regionu wyznacza 28 kwietnia 2023 r. jako nieprzekraczalny termin rejestracji w RKW protokołów z wyborów delegatów na WZD Regionu.

9. Warunkiem zarejestrowania delegata jest zgodne z obowiązującą Uchwałą Finansową odprowadzanie składek przez jego macierzystą organizację związkową oraz złożenie ankiety osobowej.  

 

 

Zarząd Regionu