Jubileuszowy 30. Bieg Solidarności "Lubelski Lipiec 1980" już 3 czerwca 2023 r. Zapraszamy!

Kalendarz wyborczy na kadencję 2023-2028

Uchwała nr 71/XXXII/2022
Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”
z dnia 31.08.2022 r.
ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2023-2028
(zmieniona uchwałą nr 95/XXXII/2022 z dnia 19.10.2022)

W związku z kończącą się kadencją funkcjonowania władz związkowych, Zarząd Regionu  w oparciu o Uchwałę KK nr 4/2022 ustala następujący kalendarz wyborczy dla jednostek organizacyjnych Związku w Regionie Środkowo-Wschodnim NSZZ „Solidarność”.  

§ 1
W terminie od 1 listopada 2022 r. do 31 marca 2023 r. odbywają się wybory:
1. władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku wymienionych w § 19 Statutu,
2. delegatów na walne zebranie delegatów regionu;
3. delegatów na walne zebrania branżowych jednostek organizacyjnych Związku;
4. wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku, zgodnie z § 19 ust. 7 i 8 statutu NSZZ „Solidarność”, a także delegatów na zakładowe, międzyzakładowe lub koordynacyjne zebranie delegatów, mogą odbywać się we wcześniejszym terminie.  

§ 2
W terminie do 14 marca 2023 r. organizacje wybierające elektorów, a nie mogące we własnym zakresie znaleźć partnerów do zorganizowania zebrania elektorów w celu wyboru delegata na WZD Regionu, zgłaszają się do Regionalnej Komisji Wyborczej.

§ 3
W terminie do 28 kwietnia 2023 r. następuje rejestracja delegatów na WZD Regionu.

§ 4
W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2023 r. odbywają się wybory:
1. władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych
2. delegatów na walne zebrania delegatów krajowych sekcji branżowych i problemowych.

§ 5
W terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2023 r. odbywają się wybory w Radach Oddziałów.

§ 6
Termin sprawozdawczo- wyborczego WZD Regionu ustali Zarząd Regionu zgodnie z Uchwałą KK nr 4/2022

 

Zarząd Regionu