19 października przypada 34. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Zapraszamy na Mszę św.

Inauguracyjne posiedzenie ZR w kadencji 2018-2022