1 stycznia br. weszła w życie znowelizowana ustawa o związkach zawodowych

Inauguracyjne posiedzenie ZR w kadencji 2018-2022