Piątek, 9 czerwca br. biura Zarządu Regionu nieczynne!

Dokumenty ZR

 

Z dokumentami stykamy się na co dzień. Posługujemy się nimi służbowo w pracy, gdy chcemy załatwić różne sprawy w urzędach, a także gdy musimy potwierdzić naszą tożsamość.

Dokumenty są potwierdzeniem zaistnienia jakiegoś zdarzenia lub wyrażeniem woli konkretnej osoby. Mogą być sporządzone w formie pisemnej, przekazu audio-wizualnego czy elektronicznej, ale zawsze najistotniejsza jest ich zawartość.

Każda instytucja tworzy właściwe dla siebie dokumenty. Tak jest również w przypadku Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”.