Biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00

Dialog Społeczny

Dialog społeczny jest płaszczyzną wymiany informacji w celu wypracowania wzajemnego porozumienia. Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego tworzą cztery strony. Stronę samorządową reprezentują Marszałek Województwa Lubelskiego i dwóch reprezentantów. Stronę rządową reprezentują Wojewóda Lubelski i dwóch przedstawicieli. Stronę pracowników reprezentują przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracowników. Stronę pracodawców reprezentują przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców. 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

WRDS jest regionalnym forum powołanym w celu opiniowania kierunków centralnei i lokalnej polityki społeczno-gospodarczej. Jest też miejscem rozpatrywania potencjalnych sporów pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi oraz rozwiązywania konfliktów społecznych.
 

Członkowie WRDS z ramienia NSZZ „Solidarność”

Marian Król

 

przewodniczący Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, tel. 81 532-08-11 w. 16, 
e-mail:przewodniczacy.lublin@solidarnosc.org.pl

Marek Chmielewski

członek Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”

Wiesław Grzegorczyk przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”  
Maciej Nejkauf przewodniczący organizacji NSZZ "Solidarność" w PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie

Antoni Pasieczny

przewodniczący organizacji NSZZ "Solidarność" w LW "Bogdanka" S.A.

   
Członkowie Stałych Zespołów Roboczych WRDS
 
ds. infrastruktury
i transportu

 

     Marek Walewander, Mirosław Oleszczuk

   
ds. polityki społecznej
i ochrony zdrowia
     Marek Chmielewski - przewodniczący zespołu, Justyna Horbowska
   
ds. rolnictwa i rozwoju
obszarów wiejskich
     Tadeusz Skiba, Piotr Zbierski
   
ds. rynku pracy,
zatrudnienia, wynagrodzeń
i świadczeń socjalnych
     Krzysztof Choina, Jerzy Jakubowicz
   
ds. gospodarki, innowacji
i rozwoju przedsiębiorczości

     Marek Wątorski, Maciej Nejkauf

   
ds. funduszy europejskich      Cezary Czarnocki, Dorota Posyniak
   
ds. edukacji i szkolnictwa wyższego      Wiesława Stec, Józef Kaczor