Biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00

Archiwum

Kadencja 2002 - 2006

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ "Solidarno
ść" Regionu Środkowowschodniego

Dorota Adach - przewodnicząca Rady SOiW NSZZ "S"
Ludmi
ła Romaneczko - viceprzewodnicząca Rady SOiW NSZZ "S"
Teresa Misiuk
- sekretarz Rady SOiW NSZZ "S"
Anna J
ędrych - skarbnik Rady SOiW NSZZ "S"
El
żbieta Typiak - członek Prezydium Rady SOiW NSZZ "S"
Andrzej Antolak
- cz
łonek
Anna Bronicka
- cz
łonek
Wies
ław Cichocki - członek
Janina Drzewi
ńska - członek
Mieczys
ław Dudek - członek
El
żbieta Lisiak - członek
Marian Marczak
- cz
łonek
Krzysztof Matczuk
- cz
łonek
Barbara Mizak
- cz
łonek
Anna Pastusiak
- cz
łonek
Halina Pieko
ś-Pawełczak - członek
Zofia Szczepanik
- cz
łonek
Krystyna Wajler
- cz
łonek
Wies
ława Wożniak – członek

 

Komisja Rewizyjna Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ "Solidarno
ść" Regionu Środkowowschodniego

Henryk Kędziera - przewodniczący
Krzysztof Bury
- członek
Grzegorz Sidor
- członek
Waldemar Rejmak
- członek
Barbara Wanad
- członek