Biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00

ankieta organizacji związkowej

Zgodnie z uchwałą Komisji Krajowej organizacje związkowe NSZZ ,,Solidarność” mają obowiązek wypełniania ankiety informacyjnej i przekazywania jej  do Zarządu Regionu dwa razy w roku:

w terminie do 15 lipca według stanu na dn. 30 czerwca
w terminie do 15 stycznia według stanu na dn. 31 grudnia