1 stycznia br. weszła w życie znowelizowana ustawa o związkach zawodowych

Tekst ujednolicony Kodeksu pracy, aktualizowany na bieżąco, dostępny jest na stronie internetowej Sejmu.

 

  » Kodeks pracy