Prof. Elżbieta Starosławska wróciła na stanowisko dyrektora COZL.

2018 r./2019 r.