1 stycznia br. weszła w życie znowelizowana ustawa o związkach zawodowych

2017 r.