Prof. Elżbieta Starosławska wróciła na stanowisko dyrektora COZL.

2017 r.