Biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00

2010

Dokumenty przyjęte na XXIII Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność" w Świdniku, w dniach 27-28 maja 2010 r.

>> uchwała programowa

>> uchwały WZD

>> stanowiska WZD

>> inne dokumenty