Spotkanie z Pracodawcą Raben Transport

W dniu 26 czerwca 2013r. odbyło się spotkanie przedstawicieli  OZ „Solidarność” (Tomasz Michalak – Przewodniczący, Krzysztof Wojciechowski – Zastępca) z Pracodawcą (Paweł Trębicki – Dyrektor Generalny, Magdalena Raźnikiewicz – Specjalista ds. Personalnych, Justyna Tomczak – Kierownik ds. Administracji  Transportu).

Na spotkaniu przedstawiono dane finansowe za rok 2012 oraz I kwartał 2013, których wcześniej nie udostępniono. Wynika z nich, że firma jest nieznacznie na plusie. Oprócz danych finansowych przedstawiono również  informację dotyczącą stanu i struktury zatrudnienia. Poinformowano przedstawicieli „S” , że na chwilę obecną w firmie jest  20 wakatów na stanowisko kierowcy, na które nie zgłaszają się chętni. Za taki stan rzeczy wg. Pracodawcy odpowiedzialni są związkowcy, którzy rozpowszechniają złą opinię o firmie.

 

Jeżeli chodzi o spłaty trzech składników za lata poprzednie: nadgodzin, wyrównania wynagrodzenia za urlop oraz ryczałtów za nocleg – to stanowisko Firmy niezmiennie podtrzymuje brak zasadności spłat za ten okres. Dlatego też w czerwcu przygotowane zostały materiały do wszczęcia postępowań sądowych, na tą chwilę  dla 10 osób.

 

Pracodawca przyznał rację, co do rozliczania bieżących nadgodzin – w formie oddawania czasu wolnego, jednak nie będzie to możliwe do czasu uzupełnienia stanów osobowych. O rozliczeniu finansowym nadgodzin pracodawca nie chciał podjąć jakiejkolwiek  dyskusji, uznając takie rozwiązanie za niemożliwe.

 

Kolejne spotkania są planowane na lipiec.