Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Warszawa, dnia 11 września 2014r.

 OŚWIADCZENIE

W dniu 9 września 2014r odbyło się spotkanie w Ministerstwie Infrastrukturyi Rozwoju pod przewodnictwem Sekretarza Stanu Zbigniewa Rynasiewicza.

Krajową Sekcję Transportu Drogowego reprezentowali Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego Komisji Krajowej, Gerard Skroński Sekretarz KSTD i Tadeusz Kucharski Przewodniczący KSTD .

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele resortu Ministra Finansów, Ministerstwa Pracyi Polityki Społecznej, Głównego Inspektora Pracy i cztery organizacje pracodawców tj.  Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce,  Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oraz Związek Pracodawców Transport  i Logistyka Polska,

Rada Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” dziękuje Ministrowi Rynasiewiczowi za to, że jako pierwszy Minister po wieloletniej przerwie rozmawia ze stroną związkową o problemach w transporcie drogowym  i reaguje w sposób merytoryczny na nieprawidłowości wynikające z zaniedbań dotyczących tego obszaru gospodarki. Szczególnie wartościowe były słowa Ministra wskazujące na potrzebę zawarcia układu zbiorowego pracy w branży transportowej.

Departament Transportu Drogowego przygotował dwa warianty do zmian w ustawie o czasie pracy kierowców dotyczące diet i ryczałtów oraz wstępną wersję rozporządzenia do tej ustawy. Jeden z wariantów zakłada wprowadzenie tzw. świadczenia rozłąkowego łączącego w sobie funkcję diety i ryczałtu.

Należą się również słowa uznania dla przedstawicieli przewoźników obecnych na spotkaniu. Po raz pierwszy dyskusja miała merytoryczny charakter bez zbędnych utarczek słownychi oskarżeń pod adresem związków zawodowych. Było powszechne zrozumienie tematui zgoda co do zasady, że jest problem i że należy poprawić warunki pracy kierowców zawodowych jak również przewoźników a zmiany te należy dokonać w jak najszybszym terminie bez zbędnej zwłoki. Wszyscy byli zgodni, że zmiany w transporcie drogowym wymagają rozwiązań systemowych tak aby ustrzec się przed podobnymi problemami w przyszłości.

Mamy dwa tygodnie na wniesienie uwag i propozycji kwotowych do przedstawionych projektów. Podkreślenia wymaga to, że wszyscy są zgodni co do zasady wprowadzenia zmian w powyższej sprawie i to już  uważamy za sukces.

Embargo

Stanowisko

Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury  i Rozwoju