Uwagi do projektu zmiany ustawy o drogach publicznych

Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”  zgłosiła swoje uwagi do   projektu zmiany ustawy o drogach publicznych, które zostały opracowane przez Departament Dróg i Autostrad MTBiGM.

Uwagi w załączeniu

Uwagi do projektu