Podstawowy system czasu pracy kierowców

Czas pracy kierowcy

Twój czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przeciętnym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy, to czas, po którym pracodawca sprawdza ilość przepracowanych przez Ciebie godzin, aby ustalić, czy nie doszło do przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy. W zależności od woli pracodawcy może on wynosić od 1 do 4 miesięcy.

PAMIĘTAJ

Twój dobowy wymiar czasu pracy jest regulowany ustawą o czasie pracy kierowców.
Pracodawca jest obowiązany do jego przestrzegania.

Rozkłady czasu pracy kierowców

Zwykle pracodawca ustala kierowcy 2-tygodniowy rozkład czasu pracy. Jeżeli jednak przewiduje łączenie systemu równoważnego z przerywanym, to musi on wyznaczyć kierowcy co najmniej miesięczny rozkład czasu pracy.

Tygodniowy czas pracy kierowcy

Twój tygodniowy czas pracy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać 48 godzin w maksymalnie 4-miesiecznym okresie rozliczeniowym. Czas pracy można przedłużyć do 60 godzin, ale tylko wtedy, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w maksymalnie 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym.

WAŻNE
Powyższej normie podlegasz nawet wtedy, gdy jesteś zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy.

Prawo do odpoczynku

W każdej dobie pracy kierowcy przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Dobowy odpoczynek możesz wykorzystać podczas postoju, jeśli w pojeździe jest miejsce do spania.
W każdym tygodniu pracy przysługuje Ci prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, w skład którego wchodzi jeden odpoczynek dobowy.

Jeśli mas problemy z wyegzekwowaniem swoich praw zgłoś się do nas lub do okręgowego inspektoratu pracy (www.pip.gov.pl)

źródło: Główny Inspektorat Pracy