Obrady Rady Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”

23 maja 2017 Marcelina Gosiewska Aktualności

 W dniach 16-17 maja 2017 r. w Sypniewie k. Margonina (Nadleśnictwo Podanin, RDLP w Pile) obradowała Rada Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyli również koledzy związkowcy z Regionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa w Pile NSZZ „Solidarność”. 

Tematem przewodnim i jednocześnie najważniejszym, jakim zajęła się Rada, było zjawisko mobbingu w Lasach Państwowych. Niepokój Związku budzi fakt, iż docierają coraz to liczniejsze sygnały od pokrzywdzonych pracowników. Osób pokrzywdzonych zgłaszających nieetyczne zachowania najczęściej swoich przełożonych jest niewiele z uwagi na nieefektywne zapisy obowiązującego, na dodatek nie poddanego konsultacjom stronie społecznej (czyt. Związkom Zawodowym), zarządzenia nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Hasło widniejące na plakatach rozwieszonych w jednostkach LP pt.: „Procedura Antymobbingowa w Lasach Państwowych” można w tej sytuacji zamienić na „Bzdura Antymobbingowa w Lasach Państwowych”. Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” złożyła po raz pierwszy projekt zarządzenia w tej sprawie dwa lata temu na ręce ówczesnego Dyrektora Generalnego LP, ponawianym do kierownictwa LP od minionego czasu kilka razy.

Ponadto na zebraniu Rady omawiane były tematy bieżące, w tym rozwój Związku. Omówiono również projekt ubezpieczenia OC dla pracowników PGL LP, który zostałby wprowadzony przy silnym wsparciu Związku.

Kolegę Edmunda Gniot, decyzją Kapituły, uhonorowano odznaczeniem „Zasłużony dla Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”.

Jacek Cichocki
Przewodniczący
KSPL NSZZ „Solidarność”

Komentarze wyłączone.


Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/