Sprzeciw Rady MSPL NSZZ „Solidarność” przy RDLP w Katowicach przeciwko publikacji artykułów szkalujących LP

12 stycznia 2017 Stanisław Jeziorański Aktualności MSPL Katowice

W związku z ukazaniem się artykułu na stronie internetowej „Tygodnika Solidarność” oraz w „Gazecie Obywatelskiej”, Rada MSPL NSZZ „Solidarność” przy RDPL w Katowicach wystosowała stanowisko.

Stanowisko
Rada MSPL NSZZ „Solidarność” przy RDPL w Katowicach w związku z ukazaniem się artykułu na stronie internetowej „Tygodnika Solidarność” oraz w „Gazecie Obywatelskiej”, opartego na niesprawdzonych oraz jednostronnych, a także tendencyjnych i krzywdzących informacjach przedstawiających w bardzo niekorzystnym świetle zarządzenie majątkiem Skarbu Państwa, wyraża stanowczy sprzeciw i oburzenie wobec nierzetelności dziennikarskiej, zaprzeczającej etyce pracy tego zawodu. Szczególnie boli nas fakt, że „Tygodnik Solidarność” zamieszcza i powiela tak niesprawdzone materiały prasowe nie posiłkując się informacjami „u źródła- leśnej Solidarności”. Domagamy się stanowczych działań od najwyższych władz naszego Związku, polegających na niedopuszczaniu do ukazywania się w „Tygodniku Solidarność” informacji, które niszczą dobre imię nie tylko naszej firmy- Lasy Państwowe, ale też przede wszystkim rzeszy naszych członków leśników, którzy niejednokrotnie oddają swoje zdrowie i całe zaangażowanie w pracę na rzecz lasów. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to organizacja od ponad 90 lat wzorowo zarządzająca majątkiem Skarbu Państwa- Lasami Państwowymi. To firma całkowicie polska, dbająca o dobro narodowe jakim są polskie lasy, zatrudniająca Polaków i bardzo dobrze troszcząca się o swoich pracowników i współpracowników. Trwałość lasów, ciągłość produkcji, ich ogólnospołeczna dostępność oraz racjonalne zasady sprzedaży drewna, ukracające nieuczciwość- to tylko nieliczne elementy świadczące o właściwym zarządzaniu i olbrzymiej odpowiedzialności za powierzony majątek i ludzi pracujących w tej organizacji. Jako leśnicy, Polacy, członkowie związku NSZZ „Solidarność” uważamy, że to powód do dumy, że jest w naszym kraju taki podmiot, który potrafi dobrze zarządzać majątkiem narodowym, a dzieje się tak między innymi dzięki zaangażowaniu pracujących w nim ludzi.

Komentarze wyłączone.


Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/