Posiedzenie Rady MSPL NSZZ „Solidarność” przy RDLP w Katowicach

17 lutego 2016 Stanisław Jeziorański Aktualności MSPL Katowice

W dniu 16 lutego 2016 roku odbyło się posiedzenie Rady MSPL NSZZ „Solidarność” w siedzibie Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Katowicach. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych, Pan dr inż. Kazimierz Szabla.
Na początku spotkania zabrał głos Przewodniczący kol. Janusz Ziółkowski, który przedstawił najważniejsze bieżące problemy tj:


– sprawy techniczne wyjazdu na Walne Zebranie Delegatów od 10.03.2016 r. do 12.03.2016 r. do Warszawy – płatność za dyżury ppoż.,
– prace nad PUZP,
– interpretacje prawną niesłusznego opodatkowania wyjazdów służbowych za zebranie Rady MSPL NSZZ „Solidarność” w Nadleśnictwie Sucha- pracownicy LP mogą być zwolnieni z podatku dochodowego z delegacji,
– zatrudniania młodych pracowników do PGL LP, – ryczałtu dla SL w związku z wzrastającymi zadaniami do wykonania w leśnictwach, – sprawy zatrudnienia dodatkowej osoby w N-ctwie Brynek, która będzie zajmowała się edukacją leśną społeczeństwa.
W dalszej części kol. Janusz Ziółkowski podziękował Dyrektorowi za rozwiązanie problemu w Nadleśnictwie Brynek, który był poruszany podczas listopadowego zjazdu walnego zebrania delegatów MSPL.
Dyrektor odniósł się do omawianych przez kol. Przewodniczącego ww. kwestii, wyrażając zgodę na marcowy wyjazd delegatów KSPL, równocześnie informując, iż sprawy ppoż. są w N-ctwach Regionalnej Dyrekcji rozwiązane (w każdym nadleśnictwie należy się wynagrodzenie za pełniony dyżur ppoż.). Następnie dyrektor przekazał zebranym informacje o zbliżającym się lutowym przetargu na dostawę sortów mundurowych leśnika. Rada MSPL została powiadomiona o nowych przydziałach kilometrów (ryczałt) dla Nadleśnictw podlegających służbowo pod RDLP Katowice. „Kilometrówka” została wyliczona na podstawie następujących wag: rozmiaru pozyskania (etat), powierzchnia, ilość zatrudnionych osób, odległości do najdalszego punktu. Nowy ryczałt ma obowiązywać od lutego 2016r. W sprawie podatku od delegacji Dyrektor odpowiedział, że będzie to wyjaśnione, a stosowne pismo zostanie przesłane do Nadleśnictw. Natomiast w celu rozwiązania zagadnienia dot. kwestii przyjęcia do pracy tzw. edukatora leśnego w N-ctwie Brynek, dyrektor przekazał, że w tej spawie musi być wniosek Nadleśniczego do Dyrekcji, podając przykład N-ctwa Opole, które uzyskało zgodę na zatrudnienie osoby tzw. specjalisty ds. edukacji leśnej społeczeństwa. W związku z zwiększonymi rozmiarami zadań do wykonania w jednostkach organizacyjnych LP, zebrani członkowie Rady zostali również poinformowani o planowych przyjęciach absolwentów leśnictwa do PGL LP,
Członek Rady Kol. Zbigniew Paczkowski wskazał problem braku możliwości wyjazdu na delegację po sort mundurowy i odzieży BHP z Nadleśnictwa Kędzierzyn do punktu zaopatrującego ww. produkty. Dyrektor wyraził zgodę na wyjazd w celu zaopatrzenia się w „uniformy” na podstawie delegacji. Ponadto podczas spotkania zasygnalizowano też potrzebę wymiany ubrań roboczych dla pilarzy w Nadleśnictwie Brynek.
Na zakończenie ustalono wstępny termin zebrania Rady MSPL na kwiecień 2016 w Nadleśnictwie Tułowice.
Bartłomiej Kastelik

Komentarze wyłączone.


Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/