Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów
Regionu Zagłębie Miedziowe
NSZZ „Solidarność”
SEKCJA PRACUJE ZDALNIE DO ODWOŁANIA

ul. Fryderyka Skarbka 9
59-220 Legnica