Od stycznia 2017 r. obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla pracujących w ramach umowy zlecenia. Jeśli Twój szef zapłacił Ci mniej niż 13 zł brutto (ok. 9,7 zł netto) poinformuj nas o tym!
Wypełnij poniższy formularz, a my przekażemy informację
do właściwego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy, która dokona kontroli.
Uwaga! Zapewniamy osobom zgłaszającym pełną anonimowość.
Twoje dane kontaktowe są tylko do naszej wiadomości.
Informujemy też, że zgłoszenia anonimowe nie będą uwzględniane.Formularz kontaktowy

Dane zgłaszającego

Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

*Oświadczam, że dane osobowe są prawdziwe i podane dobrowolnie

Dane firmy

Nazwa firmy
Adres firmy
Opis sprawy
* Wszystkie pola muszą być uzupełnione
*Dane z formularza kontaktowego będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby akcji „13 zł... i nie kombinuj!”.
*Wypełnienie i wysłanie formularza jest jednoznaczne z przekazaniem danych firmy
do Państwowej Inspekcji Pracy
*Administratorem danych osobowych jest Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”