Menu
Biuro Prasowe

Biuro Prasowe

Abramsy zagrożeniem dla polskiej zbrojeniówki?

Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” zajęła stanowisko w sprawie decyzji MON dotyczącej zakupu czołgów Abrams.

Pismo zostało skierowane do Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

Rada Sekcji, wyrażając satysfakcję z troski o bezpieczeństwo Państwa Polskiego, którą prezentuje Rząd, zwraca jednocześnie uwagę na kilka kwestii, które nie zostały jasno określone. W związku z czym, w piśmie postawione są konkretne pytania dotyczące szczegółów zawartego kontraktu. Jak będzie rozwiązany problem serwisowania nowo nabytego sprzętu i dostarczania amunicji? Czy w związku z tym będzie możliwy transfer technologii do polskiego przemysłu zbrojeniowego? Czy też Polska pozostanie jedynie płatnikiem w zamian za dostarczone uzbrojenie i jego obsługę?

Równocześnie Rada Sekcji wyraziła troskę co do dalszych działań dotyczących projektów modernizacji polskiej armii z uwzględnieniem udziału w niej rodzimego sektora zbrojeniowego. Podkreślono, że kilka programów, które miały być realizowane w przeszłości,  a które miały być również szansą dla sektora, nie zostały skutecznie sfinalizowane. Z tego względu, uprawnionym wydaje się być zaniepokojenie czy obecny kontrakt ze stroną amerykańską nie będzie zagrożeniem dla aktualnie realizowanych programów „Wilk” i Narew”. Dlatego, zdaniem Rady, jest najwyższy czas aby jasno określić jaka będzie strategia działania Rządu względem Polskiej Grupy Zbrojeniowej, gwarancje dla planowego realizowania zamówień i ich finansowania. Założenia te należy wpisać w szerszy kontekst, mając świadomość, że sektor zbrojeniowy to wiele tysięcy miejsc pracy i duży potencjał rozwoju technologicznego.

pp

Ankieta na temat warunków pracy. Prosimy o wypełnienie!

Ankieta dotycząca warunków pracy została opracowana w ramach projektu „Godna praca to bezpieczna praca” dofinansowanego z Norwegii poprzez Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, w ramach Programu Dialog Społeczny – Godna Praca.

Prosimy pracowników, pracodawców, społecznych inspektorów pracy i związkowców o wypełnienie ankiety!

Celem badania jest dokonanie oceny warunków pracy pracowników zatrudnionych w firmach z różnych branż w województwie pomorskim oraz ocena ich poziomu wiedzy na temat prawa zw. z bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy.

Badaniem ma zostać objętych 450 pracowników oraz 50 pracodawców z naszego województwa. Wyniki badania zostaną opisane w publikacji podsumowującej działania projektowe.

Ankieta jest anonimowa!

Zapraszamy do podzielenia się z nami Państwa wiedzą oraz przemyśleniami nt. bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwa zakładzie pracy.

Nasza ankieta. Kliknij i wypełnij!…>>
 

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

 

Pracownicy sądownictwa protestowali pod KPRM: "Stop zamrażaniu płac"

Pracownicy sądów i prokuratury protestowali w czwartek przed gmachem Kancelarii Premiera przeciwko rządowym planom wstrzymania podwyżek w budżetówce . "Stop zamrażaniu płac; nie zamrażajcie nam pensji" – apelują urzędnicy.

Kwadrans po południu przed gmachem KPRM rozległy się gwizdy i okrzyki. Ponad stu pracowników wymiaru sprawiedliwości z różnych regionów Polski protestowało w obronie swoich wynagrodzeń. Urzędników sądów i prokuratury wsparli przedstawiciele m.in. Służby Więziennej, Straży Pożarnej, Poczty Polskiej, ZUS-u, muzeów, urzędów skarbowych i sądów administracyjnych.

Przed budynkiem Kancelarii Premiera stanęła też dwumetrowa lodowa rzeźba Temidy, która topiła się w słońcu. Figura – jak mówili manifestujący - symbolizuje planowane zamrożenie płac i jego skutki.

"Jesteśmy tu po to, żeby panu premierowi odmrozić zamarznięte serce w sprawie naszych wynagrodzeń" – powiedziała podczas protestu szefowa "Solidarności" pracowników sądownictwa Edyta Odyjas. "Przy takim obciążeniu pracą wymaga się do nas, żebyśmy pracowali jeszcze szybciej za taką płacę. Absolutny sprzeciw. Panie premierze nie zamrażajcie budżetówki" - wezwała Odyjas przez megafon szefa rządu.

Manifestujący trzymali transparenty z hasłami: "Stop zamrażaniu płac", "Służba nie oznacza niewolnictwa". "Ciemność widzę zamroczenie znowu idzie zmrożenie", "Pensje zamrażacie ludzi pracy obrażacie" - skandowali.

Do protestujących wyszli przedstawiciele Kancelarii Premiera. Szefowa "Solidarności" przekazała urzędnikom KPRM postulaty manifestujących. Jak mówiła, związkowcy domagają się m.in. wzrostu wynagrodzeń w przyszłym roku o 12 proc.

Jeden z protestujących Adam Nosek z Sądu Rejonowego Katowice-Wschód powiedział PAP, że od 11 lat pracownicy sądów i prokuratury doczekali się jednej waloryzacji płac. "Niestety stało się to już normą, że nie waloryzuje się naszych wynagrodzeń. Dlatego tu jesteśmy. Nie można tak traktować pracowników budżetówki" - mówił Nosek.

Urzędnik zaapelował do polityków, aby pamiętali o ludziach pracy. "Nie zamrażajcie naszych wynagrodzeń" – dodał.

Jak przekazała PAP "Solidarność" pracowników sądownictwa, 90 proc. wynagrodzeń zasadniczych urzędników pracujących w sądach i prokuraturach mieści się w przedziale od 2 tys. zł netto do 3,1 tys. zł netto. Średnie wynagrodzenie zasadnicze netto wynosi 2 tys. 550 zł. zł.

Rząd – w przyjętym w czerwcu projekcie – wskazał, że w 2022 r. wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej nie będą waloryzowane automatycznie jednym wskaźnikiem (Rada Ministrów zaproponowała średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2022 r. w wysokości 100 proc. w ujęciu nominalnym). Oznacza to zamrożenie funduszu płac w budżetówce, co w konsekwencji skutkować może brakiem podwyżek w tym sektorze.

W lipcu wiceszef MF Piotr Patkowski podczas prezydium Rady Dialogu Społecznego zapewniał, że zamrożenie kwoty bazowej nie oznacza braku możliwości podwyżek. "Dostrzegamy problem niskich wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodowych, dzisiaj wspomniano pracowników sądów i prokuratur. Nie wykluczamy indywidualnie kierowanych strumieni pieniędzy na podwyżki dla pracowników takich grup. Docelowo chcemy ten problem rozwiązać dzięki reformie wynagrodzeń w administracji publicznej" – powiedział Patkowski. (PAP)

www.tysol.pl / Mateusz Mikowski

 

 

 

„Solidarność” wzywa Rząd RP do przywrócenia ławników sądowych w sprawach pracowniczych

  • Published in Kraj

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” domaga się od Rządu RP niezwłocznego podjęcia działań w celu przywrócenia na dotychczasowych zasadach udziału ławników sądowych w rozpoznawaniu spraw z zakresu prawa pracy. Jednocześnie wyraża oburzenie, że nowelizacja ustawy z 28 maja 2021 r. wprowadzająca zmiany ograniczające udział ławników ze specustawy COVID-owej na stałe do Kodeksu postępowania cywilnego, została wprowadzona bez trybu konsultacji przewidzianego w ustawie o związkach zawodowych.

Sprawa dotyczy nowelizacji ustawy z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2021, poz. 1090) wprowadzającej zmiany ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ograniczające skład sądu orzekającego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, która w praktyce oznacza, ze sądy pierwszej i drugiej instancji rozpatrują sprawy w składzie jednego sędziego.

- Niestety, zmiana składu sądu obejmuje m.in. sprawy z zakresu prawa pracy, które do dnia 2 lipca 2021 r. rozpatrywane były przez jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników – zwraca uwagę stanowisku Prezydium.

To zdaniem prezydiantów odejście od gwarantowanego konstytucją udziału obywateli w postępowaniu sądowym, a tym samym prawa do społecznej kontroli nad przebiegiem i orzeczeniami sądów.

- Usunięcie ławników ze składu sądu, nawet tymczasowo i w szczególnym okresie, wymaga dokładnego rozważenia czy jest to rozwiązanie rzeczywiście konieczne – czytamy w opinii.

Jest to tym bardziej bezzasadne w kontekście możliwości prowadzenia posiedzeń zdalnych, które nowelizacja z marca ub. roku wprowadziła.

- Możliwość przeprowadzenia posiedzenia zdalnego naszym zdaniem jest równoznaczna z brakiem uzasadnienia dla usunięcia ze składu sądu czynnika społecznego, jaki stanowią ławnicy – uzasadnia Prezydium KK.

Powtarzając swoje żądanie uruchomienia działań przywracających ławników sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy, „Solidarność” przypomina też, o braku konsultacji społecznych w ramach uprawnień wynikających z ustawy o związkach zawodowych. Tymbardziej, że materia z zakresu prawa pracy podlega obowiązkowej konsultacji związkowej.

- Prezydium KK wyraża stanowcze oburzenie, że projektowana zmiana nie została skonsultowana w trybie ustawy o związkach zawodowych.

Całe stanowisko można przeczytać tutaj>>>

ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mojemu Przyjacielowi Piotrowi Dudzie

Mojemu Przyjacielowi Piotrowi Dudzie

Przewodniczącemu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

składam wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci

Mamy

Piotrze, łączę się z Tobą w żalu i modlitwie


Mieczysław Jurek
Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego

 

Wiceminister rozwoju: Zgadzam się z uszczelnieniem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

– Niedziela handlowa nie jest aż takim wpływem do budżetu przedsiębiorców, to prawo pracowników, to rzecz zapewniająca komfort; zgadzam się z uszczelnieniem prawa w tym zakresie – powiedziała w środę wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk.
 

W Polskim Radiu 24 Semeniuk była pytana o to, czy Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii popiera projekt przepisów mający na celu uszczelnienie prawa ws. handlu w niedziele.

Ma on wprowadzić zapis, że placówki pocztowe będą mogły działać w niedziele niehandlowe, tylko gdy działalność pocztowa będzie w nich przeważająca. Dziś nie ma tego zapisu i w związku liczne sklepy osiedlowe, supermarkety i dyskonty, oferujące usługi pocztowe, otwierają się w każdą niedzielę mimo zakazu. Robią to m.in. Żabka, Carrefour Express, Abc, Biedronka czy Dino (część sieci otwiera część sklepów).

„To temat, który jest przedmiotem dyskusji. Wiem, że taki projekt uszczelniający powstał, uszczelnienie to postulat wynikający głównie z dialogu ze związkami zawodowymi” – powiedziała wiceminister.

Jak wskazała „niedziela handlowa nie jest aż takim wpływem do budżetu przedsiębiorców, to prawo pracowników, to rzecz zapewniająca komfort” – stwierdziła Semeniuk. Jak mówiła: „Zgadzam się z uszczelnieniem prawa w tym zakresie”.

 

 

Pracownicy sądów i prokuratury zorganizują happening przed KPRM

W czwartek, 29 lipca „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zorganizuje happening przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Będzie to protest przeciwko rządowym planom dotyczącym zamrożenia płac w sferze budżetowej w przyszłym roku. Udział w akcji zapowiedzieli też związkowcy z innych branż „budżetówki”.

– Zaczynamy w samo południe. Organizatorem akcji jest „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, ale będą z nami również koledzy m.in. z Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, czy muzealnicy – mówi Edyta Odyjas, przewodnicząca „Solidarności” działającej w sądach i prokuraturze.

Zaplanowany na czwartek protest to reakcja na zapowiedź rządu dotyczącą zamrożenia wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2022 roku. Jak wskazuje przewodnicząca, byłby to już drugi rok z rzędu, w którym płace pracowników „budżetówki” nie wzrosłyby ani o złotówkę. – Przy wysokiej inflacji, jaką mamy obecnie, z miesiąca na miesiąc stajemy się coraz biedniejsi – mówi Edyta Odyjas.

W trakcie happeningu pod nazwą „Zamrożenie to zagrożenie” związkowcy ustawią przed gmachem KPRM dwumetrową rzeźbę z lodu, która ma symbolizować zamrożone wynagrodzenia. – Będziemy mieli też m.in. założone koszulki z logo akcji. Przygotowaliśmy również dla rządzących specjalny zestaw utworów muzycznych – zapowiada przewodnicząca.

Protest przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów rozpocznie się o godz. 12.00. Podczas akcji związkowcy zamierzają przekazać urzędnikom KPRM petycję z postulatami skierowaną do premiera Mateusza Morawieckiego. Zapowiadają, że jeżeli rząd nie wycofa się z planów zamrożenia wynagrodzeń w sferze budżetowej, jesienią zorganizują kolejne, znacznie bardziej radykalne akcje protestacyjne.

www.solidarnosckatowice.pl

Czy państwo da nam emeryturę? Dla niektórych to zaskoczenie!

  • Published in Kraj

Są ludzie, którzy nie wierzą w to, że będąc seniorem otrzymają swoją emeryturę. Uważają, że państwo może im jej nie dać, bo nie będzie miało wystarczających środków. A przecież nikt nam niczego nie daje. Sami odkładamy pieniądze na swoją emeryturę poprzez odprowadzanie składek emerytalnych. Zbychu o tym wie, ale musiał uświadomić Rycha w nowym spocie projektu Emerytura za Staż.

Składka emerytalna to nie podatek, a nasze pieniądze o których możemy decydować. Poprzyjmy projekt o emeryturach stażowych, by móc przejść na zasłużoną emeryturę po wymaganym stażu pracy.

Prrojekt emerytur stażowych można poprzeć poprzez złożenie podpisu w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej prowadzonej przez NSZZ "Solidarność". Można to zrobić w każdej regionalnej siedzibie Solidarności. Wykaz adresów znajdziecie na stronie www.emeryturazastaz.pl

 

 

www.tysol.pl

 

 

 

 

 

 

Subscribe to this RSS feed

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.