Menu

Rada Ochrony Pracy

Nad warunkami pracy i działalnością Państwowej Inspekcji Pracy czuwa powoływana co 4 lata przez Marszałka Sejmu Rada Ochrony Pracy.

Do najważniejszych zadań Rady Ochrony Pracy należy:

  • ocena działalności Państwowej Inspekcji Pracy,
  • wyrażanie stanowiska na temat programów działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków wynikających z tych ocen,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy,
  • inicjowanie prac związanych z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii,
  • występowanie do organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach związanych z ochroną pracy,
  • ocena problemów ochrony pracy o zasięgu ogólnokrajowym - człowiek w środowisku pracy.

12 listopada 2010 specjalnym zarządzeniem, marszałek Sejmu powołał Radę Ochrony Pracy IX kadencji (2010-2014). NSZZ "Solidarność" w ROP reprezentują: Bożena Borys- Szopa i Jerzy Langer.

Pełen skład Rady Ochrony Pracy:

  • Przewodnicząca: Izabela Katarzyna Mrzygłocka - poseł PO
  • Zastępcy przewodniczącej: Danuta Koradecka (zgłoszona przez Centralny Instytut Ochrony Pracy), Włodzimierz Sztern (zgłoszony przez Forum Związków Zawodowych), Zbigniew Żurek (zgłoszony przez Business Centre Club Związek Pracodawców)
  • Sekretarz: Janusz Krasoń - poseł SLD
  • Członkowie: Karol Bielski (zarząd główny Zrzeszenia Prawników Polskich), Bożena Borys-Szopa (NSZZ "S"), Michał Chałoński (Krajowa Izba Gospodarcza), Maciej Duszczyk (zgłoszony przez Prezesa Rady Ministrów), Krzysztof Gadowski (poseł PO), Eugenia Gienieczko (zgłoszona przez Prezesa Rady Ministrów), Renata Górna (OPZZ), Ewa Górska (Polskie Towarzystwo Ergonomiczne), Zbigniew Janowski (OPZZ), Janusz Jaworski (FZZ), Grzegorz Kubacki (Pracodawcy RP), Jerzy Langer (NSZZ "S"), Krzysztof Majkowski (senator PiS), Beata Mazurek (poseł PiS), Jacek Męcina (Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan"), Marek Nościusz (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP), Alicja Olechowska (poseł PO), Eugeniusz Eligiusz Paszkiewicz (Naczelna Organizacja Techniczna), Mirosław Pawlak (poseł PSL), Damian Raczkowski (poseł PO), Elżbieta Rafalska (poseł PiS), Jan Rulewski (senator PO), Stanisław Szwed (poseł PiS), Zdzisław Trela (Związek Rzemiosła Polskiego), Marek Walczak (zgłoszony przez Prezesa Rady Ministrów).

Więcej na sejmowej stronie ROP

back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.