Menu

Skala podatku dochodowego oraz koszty uzyskania przychodu w 2014 i 2015 r.

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych

Podstawa obliczenia
podatku w złotych
Podatek wynosi
ponad do  
  85.528 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528   14.839 zł 02 gr + 32 proc. nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Koszty uzyskania przychodu

W 2014 oraz 2015 roku koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej przedstawiają się następująco:

  1. W przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, wynosić będą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1 335 zł;
  2. W przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej nie będą  mogły przekroczyć łącznie 2 002 zł 05 gr za rok podatkowy;
  3. W przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę wynosić będą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1 668 zł 72 gr;
  4. W przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę nie będą przekroczyć łącznie 2 502 zł 56 gr za rok podatkowy.

Poniżej tabela, w której przedstawiona jest wysokość kosztów uzyskania przychodów w przypadku uzyskania przychodów z jednego lub kilku tytułów oraz podwyższonymi kosztami ponoszonymi w związku z dojazdem do pracy.

Koszty uzyskania przychodu obowiązujące w 2014, 2015 r.

Z jednego stosunku pracy Miesięcznie 111 zł 25 gr
  Rocznie 1.335 zł
Z kilku stosunków pracy Nie może przekroczyć rocznie 2.002 zł 05 gr
Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających Miesięcznie 139 zł 06 gr
  Rocznie 1.668 zł 72 gr
Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających Nie może przekroczyć rocznie 2.502 zł 56 gr

 

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku 2014, 2015 r.

Kwota zmniejszająca podatek Miesięczna 46 zł 33 gr
  Roczna 556 zł 02 gr
Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku 3.091 zł

 

back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.