Menu

Społeczna Inspekcja Pracy

NSZZ Solidarność rozpoczyna cykl konferencji dla regionalnych i branżowych koordynatorów oraz społecznych inspektorów pracy zajmujących się nadzorem nad warunkami pracy.

Społeczny Inspektor Pracy ostrzega, edukuje, chroni – tak można byłoby podsumować działalność społecznej inspekcji pracy. – Byłoby bardzo źle, gdyby rola i uprawnienia społecznej inspekcji pracy zostały ograniczone poprzez nieprzemyślanie działania polityków – uważa Iwona Pawlaczyk, ekspert NSZZ Solidarność ds. ochrony człowieka w środowisku pracy. 

Społeczna Inspekcja Pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników w celu zapewnienia pracownikom warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych określonych w prawie pracy. SIP reprezentuje wszystkich pracowników i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe.

W wielu regionalnych strukturach NSZZ S działają tzw. wszechnice społecznej inspekcji pracy, dzięki którym związkowcy pełniący funkcje społecznych inspektorów mogą podwyższać swoje kwalifikacje i wpływać na lepsze warunki pracy. Społeczni inspektorzy zrzeszeni w Solidarności wystosowali do senatora Jana Rulewskiego list otwarty, w którym protestują przeciwko próbom zmniejszenia roli i uprawnień sip. 

Działalność społecznych inspektorów to przede wszystkim ochrona pracowników przed niebezpiecznymi sytuacjami. To także ochrona pracodawców przed odpowiedzialnością, często nawet karną w przypadku wydarzeń wypadkowych w zakładzie pracy. „Wszędzie tam, gdzie pracodawcy chcą i są odpowiedzialni oraz dbają o swój zakład to dialog społeczny i społeczna kontrola nad bezpieczeństwem i higieną pracy funkcjonują na bardzo wysokim poziomie. (…) To przecież sip upowszechnia dialog i porozumienie poprzez dobre relacje i właściwy przepływ informacji między pracownikiem a pracodawcą. Społeczny inspektor pracy jest często dobrym duchem w zakładzie, dzięki jego wysiłkom i staraniom nie dochodzi do wielu negatywnych zdarzeń. Mało tego rozsądny pracodawca uważnie wsłuchuje się w uwagi inspektora, wyciąga właściwe wnioski, poprawia stan bezpieczeństwa pracy w zakładzie a to przekłada się bezpośrednio na wyniki i wydajność produkcji (…)” – czytamy w liście otwartym.

Warto przypomnieć, że w sprawie społecznej inspekcji pracy wypowiedział się XXV Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. W specjalnym stanowisku delegaci wyrazili sprzeciw wobec planowanym zmianom w ustawie o Społecznej Inspekcji Pracy zmierzającym do ograniczenia uprawnień związków zawodowych. Zdaniem przedstawicieli Solidarności zmiany w tej ustawie powinny dotyczyć przede wszystkim możliwości zwiększenia zakresu obowiązywania ustawy o SIP w małych i średnich zakładach pracy, w których nie działają związki zawodowe.

Seminaria na temat działalności społecznej inspekcji pracy odbędą się w: Rzeszowie (16 lutego), Wrocławiu (28 kwietnia), Gdańsku (10 czerwca).

Zagadnienia związane ze społeczną inspekcją pracy będą jednym z bloków tematycznych podczas obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych (28 kwietnia).

W 2010 r. w wypadkach przy pracy życie straciło 537 osób a 787 zostało ciężko poszkodowanych.

Zobacz więcej o Społecznej Inspekcji Pracy


Dział Informacji KK 

back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.