Menu

Informacja z Posiedzenia Komitetu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Miejscu Pracy w Luxemburgu – 21/22 listopada 2014 r.

STRATEGIA BHP 2013-2020

Komisja Europejska opublikuje 6 czerwca br. komunikat na temat nowej strategii BHP na lata 2014-2020. KE dostrzega problemy pracownicze związane ze wzrostem intensywności pracy, stresem i zagrożeniami mięśniowo – szkieletowymi. Cele nowej strategii mają się skupiać na :

  • Polepszeniu wdrażania działań w zakresie BHP w państwach członkowskich;
  • Zapobieganiu chorobom zawodowym związanym z nowymi zagrożeniami, stresem oraz zagrożeniami mięśniowo-szkieletowe szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach;
  • Zapewnieniu długiego okresu pracy dla starzejących się społeczeń stw.

EU-OSHA:

W związku z koniecznością ograniczenia budżetu dla Agencji w Bilbao prawdopodobnie zostanie ograniczona ilość przedstawicieli pracodawców i pracowników w Radzie Zarządzającej agencją przy jednoczesnym utrzymaniu trójstronnego charakteru Rady.

Komunikaty Komisji Europejskiej:

  • Porozumienie ws. Ograniczenia czasu pracy w sektorze żeglugi śródlądowej zostało pozytywnie ocenione pod względem zgodności z prawem wspólnotowym, kosztów i reprezentatywności negocjatorów. Propozycja przekształcenia porozumienia w dyrektywę zostanie przedstawiona w najbliższym czasie.
  • Rybołówstwo-porozumienie ws. wdrożenia Konwencji MOP nr 188 z 2007 r. (Praca w rybołówstwie). Obecnie prowadzone są prace nad oceną porozumienia. Zgodność z prawem wspólnotowym oraz reprezentatywność negocjatorów została oceniona pozytywnie. Decyzję w tej sprawie podejmie kolejna Komisja.
  • Porozumienie BHP fryzjerów i kosmetyczek. Obecnie badane są koszty przekształcenia w dyrektywę. Niektóre państwa członkowskie są negatywnie nastawione do tej inicjatywy. Decyzję w tej sprawie podejmie kolejna Komisja.

Komitet przyjął decyzję dot. polepszenia warunków BHP dla samozatrudnionych

back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.