Menu

Informacja z Posiedzenia Komitetu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Miejscu Pracy w Luxemburgu – 21/22 listopada 2014 r.

Informacja z Posiedzenia Grupy Pracowników i sesji plenarnej Komitetu Doradczego ds. BHP  w Luksemburgu 25-26 maja 2021 roku.

W dniu 26. maja 2021 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Doradczego ds. BHP (tzw. Komitetu z Luksemburga). Sesja plenarna Komitetu została poprzedzona osobnym spotkaniem Grupy Pracowników jako spotkaniem przygotowawczym. Ze względu na pandemię oba spotkania odbyły się online.

W programie znalazły się takie zwyczajowe punkty jak bieżące informacje z prac Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji ds. BHP po raz ostatni pod przewodnictwem Christy Sedlatchek (pod koniec roku roku zastąpi ją Juan Menéndez-Valdés), Fundacji Dublińskiej Eurofound oraz SLIC (Senior Labor Inspectorates Committee) czyli tzw. Komitetu Inspektorów Pracy. Omówiono również wykonanie programu roboczego tzw. Working Parties (WP) czyli grup roboczych w ramach Komitetu oraz przyjęto Sprawozdanie z Prac za rok 2020.

W ramach decyzji podejmowanych przez Komitet w agendzie znalazły się dwie opinie:
1. Opinia przygotowana przez WP „Kwestie BHP związane z pandemią COVID-19” oraz 2. Opinia przygotowana przez WP „Chemikalia w miejscu pracy”. Druga z opinii ws. chemikaliów priorytetowych dla nowych lub zmienionych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z unijnymi przepisami BHP została przyjęta jednogłośnie. Opinia przedstawia w formie tabel substancje chemiczne, które zyskują pierwszeństwo w ramach przeglądu dyrektywy 89/391/EWG na okres 2021-2024, aby przyjąć obniżone dopuszczalne stężenia tych substancji w miejscu pracy. Pierwsza z tabel zawiera wykaz chemikaliów priorytetowych na mocy dyrektywy w sprawie środków chemicznych 98/24/WE (CAD), a druga wykaz chemikaliów priorytetowych na mocy dyrektywy 2004/37/WE w sprawie substancji rakotwórczych lub mutagenów (CMD). Listy te aktualizują poprzednie listy uzgodnione w 2018 r.

Pierwsza z opinii zaplanowana do przyjęcia na spotkaniu została usunięta z programu ze względu na impas w jakim znalazły się dotychczasowe uzgodnienia jej dotyczące. Już podczas poprzedniej sesji plenarnej Komitetu, Grupy Pracodawców i Rządowa nie zgodziły się na umieszczenie w opinii zapisów, na których zależało Grupie Pracowniczej, a mianowicie kwestii zalecającej uzupełnienie tzw. Dyrektywy ws. czynników biologicznych o wirusa wywołującego COVID-19 jako czynnik szkodliwy w miejscu pracy. Nie udało się również dołączyć do Opinii osobnego stanowiska Grupy Pracowniczej. W związku z tym Grupa Pracownicza na poprzedniej sesji plenarnej głosowała przeciwko przyjęciu tej Opinii. Ponieważ również i tym razem nie udało się dojść do porozumienia w kwestii zapisów satysfakcjonujących wszystkie strony uzgodniono jej usunięcie z programu spotkania. Grupa Pracownicza liczy na odesłanie tej Opinii ponownie do prac Working Party, aby móc wypracować bardziej korzystne rozwiązania.

Spotkanie zakończyły zwyczajowe informacje z obecnej Prezydencji (portugalskiej) i przyszłej (słoweńskiej).
Podczas spotkania Grupy Pracowniczej pojawiło się kilka kwestii, które nie były omawiane na sesji plenarnej: odpowiedzialny za BHP w EKZZ Per Hilmersson odchodzi i na jego miejsce zostanie wybrany nowy przewodnicy komitetu ds. BHP w EKZZ, w kilku krajach rządy nie wchodzą w dialog ze związkami zawodowymi (Grecja, Francja, Słowenia). W Słowenii sytuacja jest na tyle napięta, że związki zawodowe odwołały swoje uczestnictwo w absolutnie wszystkich wydarzeniach nadchodzącej Prezydencji do czasu zmiany sytuacji.

Następne posiedzenie Grupy Pracowników i sesji plenarnej Komitetu Doradczego ds. BHP w Luksemburgu odbędzie się w dniach 23 – 24 listopada 2021 roku. Oficjalne sprawozdanie z przebiegu spotkania będzie dostępne po jego przyjęciu na kolejnej sesji plenarnej, zaplanowanej na 17 – 18 maja 2022 roku.

pb

back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.