Logo
Print this page

Dział Organizacyjno-Prawny

 

Dział Organizacyjno-Prawny
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
 
kierownik –  Michał Kozicki
 
Radca Prawny
Zespół Organizacji i Zarządzania
Zespół Kancelarii Głównej i Sekretariatów
 
 
RADCA PRAWNY
 
Reprezentuje i występuje w imieniu oraz na rzecz Komisji Krajowej przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami administracji publicznej, organami ochrony prawa, osobami prawnymi i fizycznymi oraz wobec podmiotów nieposiadających przymiotu osobowości prawnej w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień.
 
tel.: 58 308 44 31, 58 308 43 13, 58 308 42 33
Michał Kozicki, radca prawny, e-mail: m.kozicki@solidarnosc.org.pl
tel.: 58 308 43 87
Agnieszka Iwaniuk, adwokat, e-mail: a.iwaniuk@solidarnosc.org.pl
 
 
 
ZESPÓŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
 
Zespół Organizacji i Zarządzania – komórka organizacyjna Działu Organizacyjno-Prawnego Komisji Krajowej należącego do pionu kompetencyjnego Pierwszego Zastępcy Przewodniczącego Komisji Krajowej.   
 
Do zadań Zespołu Organizacji i Zarządzania należy przede wszystkim:
 
nadzorowanie spraw sądowych z udziałem Komisji Krajowej,
realizacja czynności związanych z postępowaniami rejestrowymi,
nadzorowanie i wdrażanie środków organizacyjnych oraz technicznych, jak i fizycznych – w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych,
przechowywanie dokumentów i rejestrów związanych z działalnością prawną i organizacyjną Komisji Krajowej,
obsługa prawno-organizacyjna nadzoru właścicielskiego nad podmiotami, w których Związek jest udziałowcem lub akcjonariuszem,
uczestniczenie w kształtowaniu procedur z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
monitorowanie spraw prowadzonych w imieniu Komisji Krajowej oraz podmiotów zależnych przez kancelarie świadczące obsługę prawną,
przygotowanie, organizacja oraz koordynacja zgromadzeń publicznych.
 
ZESPÓŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
 
tel.: 58 308 43 66, 58 308 42 48
e-mail: dop@solidarnosc.org.pl
 
Jarosław Wasilka, email: j.wasilka@solidarnosc.org.pl
 
ZESPÓŁ KANCELARII GŁÓWNEJ I SEKRETARIATÓW
 
Zespół Kancelarii Głównej i Sekretariatów - komórka organizacyjna Działu Organizacyjno-Prawnego Komisji Krajowej należącego do pionu kompetencyjnego Pierwszego Zastępcy Przewodniczącego Komisji Krajowej.   
 
Do zadań Zespołu Kancelarii Głównej i Sekretariatów należy w szczególności:
 
obsługa sekretariatów Przewodniczącego Komisji Krajowej i jego Zastępców,
przyjmowanie, rejestrowanie i dekretowanie korespondencji,
wysyłka korespondencji i przesyłek kurierskich.
 
ZESPÓŁ KANCELARII GŁÓWNEJ I SEKRETARIATÓW
 
e-mail: kancelaria@solidarnosc.org.pl
 
Beata Kalwasińska, tel.: 58 308 44 31
Katarzyna Potrykus, tel. 58 308 43 13
Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.