Menu

Biuro Polityki Społecznej

Biuro Polityki Społecznej jest jednym z działów eksperckich Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Podlega pod pion kompetencyjny członka prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" ds. dialogu społecznego i negocjacji. Do zadań biura należy m.in. opiniowanie aktów prawnych oraz prace nad projektami nowych rozwiązań prawnych dotyczących: praw pracowniczych, ubezpieczeń społecznych, świadczeń na rzecz rodziny, pomocy społecznej, wynagrodzeń, kosztów utrzymania rodzin, warunków bytowych, problemów emerytów i rencistów, mieszkalnictwa oraz dostosowania polskich rozwiązań socjalnych do standardów UE. Biuro monitoruje ustawodawstwo międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z polityką społeczną, przygotowuje materiały do negocjacji, szczególnie w Trójstronnej Komisji oraz do opiniowania aktów prawnych a także współpracuje z zespołami Komisji Krajowej ds. Polityki Społecznej oraz Prawa Pracy, Warunków Pracy i Układów Zbiorowych.

Biuro Polityki Społecznej

tel. 58 308 42 03
tel/fax 58 308 44 08
e-mail: dpsgda@solidarnosc.org.pl

W skład Biura Polityki Społecznej wchodzą:

  • Zespół w Gdańsku
  • Zespół w Warszawie
  • Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Bezrobociu
  • Pełnomocnik ds.Osób Niepełnosprawnych

Zespół Gdańsk

tel. 58 308 42 03
dpsgda@solidarnosc.org.pl

Agata Baranowska-Grycuk - a.baranowska@solidarnosc.org.pl

Justyna Skrzypek - j.skrzypek@solidarnosc.org.pl

 

Zespół Warszawa

ul. Prosta 30, 00-019 Warszawa
tel. 22 827 71 90
dpswaw@solidarnosc.org.pl

Agnieszka Kochańska - dpswaw@solidarnosc.org.pl

 

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałaniu Bezrobociu

Opracowuje propozycje działań Związku, projekty uchwał i stanowisk związanych z polityką zatrudnienia i przeciwdziałaniem bezrobociu; monitoruje politykę zatrudnienia oraz stan bezrobocia w kraju i w regionach oraz analizuje działania podejmowane na rzecz zmniejszania bezrobocia.

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałaniu Bezrobociu

e-mail: d.czerwinski@solidarnosc.org.pl

 

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Sprawami pracowników niepełnosprawnych zrzeszonych w NSZZ „Solidarność” zajmuje się Pełnomocnik Komisji Krajowej ds. Osób Niepełnosprawnych. Pełnomocnik koordynuje w dwóch Sekcji Krajowych: Sekcji Krajowej Osób Niepełnosprawnych oraz Sekcji Krajowej Osób Niewidomych.

Pełnomocnik realizuje swoje zadania poprzez: 

  • opiniowanie aktów prawnych dotyczących środowiska osób niepełnosprawnych,
  • utrzymywanie kontaktów z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się problematyką osób niepełnosprawnych oraz udział w szkoleniach i seminariach przez nie organizowanych,
  • monitorowanie rozwiązań prawnych w Polsce i w innych krajach, w zakresie dotyczącym osób niepełnosprawnych,
  • tłumaczenie obcojęzycznych publikacji i dokumentów ( język angielski i francuski) na potrzeby biura,
  • praca w zespołach roboczych zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych (zespół Komisji Krajowej ds. polityki społecznej, zespoły powoływane przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych).

Krzysztof Rowiński

tel. 501 552 857
e-mail: k.rowinski@solidarnosc.org.pl

 
back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.