Logo
Print this page

Ogłoszenie sporu

Spór zbiorowy istnieje od momentu wystąpienia przez związek zawodowy lub wspólną reprezentację kilku związków do pracodawcy z żądaniami w sprawach dotyczących warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych albo praw i wolności związkowych – jeżeli pracodawca nie uwzględnił wszystkich żądań w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż trzy dni.

Spór zbiorowy powstaje, gdy:

  • związek zawodowy skierował do pracodawcy wystąpienie z żądaniem realizacji postulatów w tym wystąpieniu określonych;
  • pracodawca nie uwzględnił wszystkich postulatów zawartych w wystąpieniu w terminie tam podanym, nie krótszym niż 3 dni.

Dzień wystąpienia jest dniem powstania sporu zbiorowego. Już w wystąpieniu związek zawodowy może uprzedzić, że w razie nieuwzględnienia wysuniętych żądań zostanie ogłoszony strajk. Dzień zapowiedzianego strajku nie może przypadać przed upływem 14 dni od dnia zgłoszenia sporu.

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.