Menu

Monitoring stanu przestrzegania praw związkowych

Monitoring stanu przestrzegania praw związkowych 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” prowadzi stały monitoring stanu przestrzegania  przepisów regulujących kwestie działania związków zawodowych. W kręgu zainteresowania Komisji Krajowej w szczególności znajduje się praktyka stosowania przez pracodawców przepisów ustawy o związkach zawodowych.  W ramach prowadzenia monitoringu, Komisja Krajowa gromadzi informacje na temat przypadków łamania praw związkowych. 

W tym celu,  Decyzją Prezydium KK z dnia  26 marca 2013 r. przy Zespole Prawnym Komisji Krajowej powołany został Koordynator do spraw obrony praw związkowych.  

W strukturze Solidarności funkcjonują również regionalni i branżowi koordynatorzy do spraw obrony praw związkowych. Poniżej znajduje się tabela zawierająca wskazanie regionów i branż, które wyznaczyły regionalnego lub branżowego koordynatora do spraw obrony praw związkowych jak również  koordynaty koordynatorów.

Znajdź koordynatora w swoim Regionie

W przypadku zidentyfikowania przypadku naruszenia prawa związkowego należy wypełnić poniższy formularz i następnie przekazać go właściwemu regionalnemu lub branżowemu koordynatorowi. Ewa Kędzior, tel. 58 308-42-95, email: e.kedzior@solidarnosc.org.pl

Pobierz formularz raportu łamania praw związkowych

W przypadku wystąpienia przypadku naruszenia prawa związkowego w regionie, w którym nie został wyznaczony regionalny koordynator do spraw obrony praw związkowych, wypełniony formularz należy przekazać na poniższy adres:

Zespół Prawny
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 

Ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk

Mail: biuropon@solidarnosc.org.pl lub e.kedzior@solidarnosc.org.pl 

Tel: 58 308 42 95 

 

Zgłoszone koordynatorom  przypadki naruszenia prawa związkowego, po wyrażeniu zgody przez osobę lub osoby dotknięte naruszeniem,  są zamieszczane na zakodowanej stronie internetowej Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych. W oparciu o zawarte tam informacje  Międzynarodowa Organizacja Pracy sporządza roczny światowy raport stosowania międzynarodowych standardów pracy. 

Dla przypomnienia i ułatwienia zakwalifikowania danego stanu faktycznego Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych sporządziła przykładowy katalog  działań, które uznaje za naruszające prawa związkowe:

 1. Praktyki antyzwiązkowe, w szczególności:
  • podział przedsiębiorstwa na małe jednostki po to aby zmniejszyć liczbę zatrudnionych w nich pracowników w taki sposób aby uniemożliwić osiągnięcie minimalnej liczby pracowników, konicznej do utworzenia związku zawodowego,
  • szerzenie przez pracodawców propagandy antyzwiązkowej,
  • zastraszanie działaczy związkowych przez pracodawców lub przez władze publiczne,
  • stosowanie technik łamania związków zawodowych lub zatrudnianie specjalistów od łamania związków zawodowych,
  • zwolnienia, degradacje, promowanie (na stanowiska kierownicze) lub przenoszenie działaczy związkowych,
  • zakaz wchodzenia przedstawicieli związkowych na teren zakładu pracy,
  • szykanowanie związkowców podczas strajków i manifestacji.
 2. Łamanie praw indywidualnych członków związku pozostające w bezpośrednim związku z ich działalnością związkową:
  • zabójstwa, próby zabójstw, podobne ataki,
  • aresztowania, przetrzymywanie w areszcie lub skazywanie na karę więzienia,
  • napastowanie, grożenie łącznie ze śmiercią,
  • abuzywne (o charakterze nadużyć) przenoszenie działaczy związkowych, degradacje lub zwalnianie działaczy związkowych.
 3. Łamanie praw związkowych, takie jak:
  • ingerowanie rządów lub pracodawców w działalność związkową,
  • atakowanie, przeszukiwanie lub zatrzymywanie własności związkowej takiej jak: pojazdy, budynki, inne aktywa,
  • represjonowanie za strajki, spotkania związkowe i inną działalność związkową,
  • inwigilowanie działaczy związkowych, pomieszczeń, komunikacji elektronicznej, korespondencji,
  • inne.

W przypadku zetknięcia się  z którąś z sytuacji wskazanych powyżej, proszę o wypełnienie i przesłanie załączonego formularza łamania praw związkowych, który należy wypełnić i przekazać do koordynatora ds. obrony praw związkowych Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.