Menu

Skarga dot. sporów zbiorowych i strajku

skargę przygotowała:

Ewa Podgórska-Rakiel

Krótka informacja:

KK NSZZ „Solidarność” wniosła do Komitetu Wolności Związkowej skargę na Rząd RP z powodu braku właściwego stosowania w ramach polskiego prawodawstwa Konwencji nr 87 i 151 Międzynarodowej Organizacji Pracy. W skardze zwrócono uwagę, że Komitet Wolności Związkowej MOP w szerszym zakresie niż w Polsce przewiduje realizację wolności związkowych w kontekście prawa do strajku.

NSZZ „Solidarność” złożył skargę na regulacje zawarte w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 r., ponieważ przepisy tej ustawy nie przewidują:

1.      sporów zbiorowych z Rządem, Ministrem, samorządem lokalnym, innym niż pracodawca podmiotem odpowiedzialnym za sprawy ekonomiczne, socjalne lub zawodowe,

2.      strajków wobec Rządu, Ministra, samorządu lokalnego, innego niż pracodawca podmiotu odpowiedzialnego za sprawy ekonomiczne, socjalne lub zawodowe;

3.      strajków w sprawach społeczno-gospodarczych,

4.      strajków generalnych,

5.      prawa do strajku niektórych pracowników zatrudnionych w organach władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, sądach oraz prokuraturze.

do pobrania:

Skarga MOP - polski

Skarga MOP - angielski

Odpowiedź MOP - angielski

Odpowiedź MOP (zalecenia) - polski

back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.