Menu

Skarga dot. podwyższenia wieku uprawniającego do emerytury

skargę przygotował:

Marcin Zieleniecki

krótka informacja:

KK NSZZ „Solidarność” wniosła do Komitetu Wolności Związkowej skargę na Rząd RP na naruszenie Konwencji nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy. W skardze zwrócono uwagę, że Polska ratyfikowała przedmiotową Konwencję przez co przyjęła zobowiązanie przestrzegania zawartych w niej postanowień. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Konwencji nr 102 wiek uprawniający do świadczeń na starość nie powinien przekraczać 65 lat, jednak wyższy wiek emerytalny może być ustalony przez właściwe władze ze względu na zdolność do pracy osób starszych w danym kraju. Zdaniem NSZZ „Solidarność” twórcy ustawy podwyższającej wiek emerytalny nie wykazali, iż w Polsce wystąpiły przesłanki faktyczne pozwalające na podniesienie wieku emerytalnego powyżej 65 lat.

do pobrania:

Skarga MOP

back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.