Menu

Skarga dot. umów na czas określony

Skargę przygotowała:

Ewa Podgórska-Rakiel

Krótka informacja: 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” złożyła skargę do Komisji Europejskiej w związku z tym, że do polskiego porządku prawnego dokonano niewłaściwej implementacji norm europejskiego prawa pracy w kontekście umów na czas określony. Przyjęte w Polsce w art. 25(1) kodeksu pracy rozwiązanie nie realizuje zdaniem NSZZ „Solidarność” celu dyrektywy 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r.

Do pobrania:

Skarga do Komisji Europejskiej

Pismem z 11 grudnia 2013 r. Komisja Europejska DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego poinformowała Pana Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Piotra Dudę, że w sprawie zarzutów skargi skontaktowała się z władzami polskimi i wszczęła oficjalne postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jednocześnie Komisja oficjalnie wezwała władze polskie do usunięcia uchybień. Następujące aspekty skargi NSZZ „Solidarność” zostały uwzględnione w dalszym postępowaniu przed Komisja Europejską:

  1. różnica między długością okresu wypowiedzenia umów zawieranych na czas określony a długością okresu wypowiedzenia umów na czas nieokreślony w przypadku umów obejmujących podobny okres oznacza mniej korzystne traktowanie pracowników zatrudnionych na czas określony bez obiektywnego uzasadnienia;
  2. prawodawstwo polskie niesłusznie wyklucza przyuczanie do zawodu oraz umowy lub stosunki pracy zawarte w ramach szczególnego publicznego lub wspieranego przez władze publiczne programu szkolenia, integracji lub przekwalifikowania zawodowego z zakresu ochrony przed zawieraniem nadmiernej liczby następujących po sobie umów na czas określony;
  3. okres, który musi upłynąć między dwiema umowami na czas określony, aby nie były one uważane za „następujące po sobie”, jest zbyt krótki;
  4. pojęcie „zadań realizowanych cyklicznie”, w ramach którego dozwolone jest nieograniczone zawieranie następujących po sobie umów na czas określony, nie jest wystarczająco określone prawem, aby można było zapobiegać zawieraniu nadmiernej liczby takich umów. 

 

Zmiany do kodeksu pracy ograniczające nadużywanie wykorzystywania umów o pracę na czas określony wprowadza z dniem 22 lutego 2016 r. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1220)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001220

 

back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.