Menu

Decyzja Prezydium KK nr 185/21 ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM ws. szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych (...)

Decyzja
Prezydium KK
nr 185/21
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM ws. szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom
w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024

 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2021 r. ws. szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024. Jednocześnie Prezydium KK wnosi następujące uwagi do przedstawionego projektu.

Opiniowany projekt rozporządzenia zakłada udzielenie pomocy losowej dzieciom, które doświadczyły kataklizmu spowodowanego klęską żywiołową. Projektodawca zakłada jednak, że pomoc ta będzie kierowana do rodzin, które otrzymały zasiłek celowy z pomocy społecznej w kwocie nie mniejszej niż 3000 zł. Takie ograniczenie jest niezrozumiałe, gdyż kwota przyznanej pomocy (wysokości zasiłku celowego) często zależy nie tylko od sytuacji dochodowej poszkodowanego gospodarstwa domowego, ale przede wszystkim jego strat materialnych. Zaproponowane kryterium nie bierze pod uwagę innych uwarunkowań gospodarstwa i jego potrzeb. Ponadto łatwo przewidzieć, że większość dzieci, które były uczestnikami lub świadkami ataku żywiołu będzie potrzebowała wsparcia w formie terapii wyjazdowej czy stacjonarnej. Prezydium KK NSZZ „Solidarność” postuluje, aby poszerzyć krąg potencjalnych beneficjentów pomocy terapeutycznej o dzieci ze wszystkich gospodarstw domowych, które otrzymały zasiłki celowe ze względu na doznane szkody.

W §5 opiniowanego projektu jest mowa o bezpłatnych 14-dniowych wyjazdach terapeutyczno-edukacyjnych dedykowanych uczniom, których rodzinom udzielono wsparcia w formie zasiłków celowych (w kwocie powyżej 3000 zł). Jednocześnie zakłada się w ust. 4, że dofinasowanie do takich wyjazdów wyniesie 1300 zł na jednego ucznia. Zdaniem Prezydium KK sztywne ustalenie kwot na niewystarczającym poziomie mocno ograniczy możliwości organizacyjne takich wyjazdów tym bardziej, że Program pomocy dzieciom i uczniom (…) przewidziany jest na 3 lata począwszy od 2022 r. kiedy koszty transportu, wyżywienia, ale także zatrudnienia wykwalifikowanych opiekunów i terapeutów mogą ulegać dynamicznemu wzrostowi ze względu na przewidywaną inflację. Projekt nie wskazuje w jaki sposób i kto ma uzupełnić ewentualne braki funduszy na organizowane przez wojewodę bezpłatne wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne.

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” uznaje zasadność wprowadzanych form wsparcia dzieci w obliczu doświadczenia kataklizmów, jednakże postuluje o przyjęcie takich rozwiązań, które obejmą wszystkie potrzebujące pomocy dzieci i realnie wpłyną na ich dobrostan psychiczny.

back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.