Menu

Decyzja Prezydium KK nr 184/21 ws. opinii o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia poselski projekt KP KO ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

Celem projektowanej ustawy jest nieuwzględnianie w dochodzie osoby niepełnosprawnej świadczenia uzupełniającego przy ustalaniu wysokości opłat za świadczenia niepieniężne, a tym samym obniżenie opłat m.in. za usługi opiekuńcze dla tych osób.

W ustawie o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz.U. z 2021r. poz. 1842) zgodnie z intencją ustawodawcy wyrażoną w art. 2, celem świadczenia uzupełniającego jest dodatkowe wsparcie dochodowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zdaniem Prezydium KK, wliczanie go do dochodu osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, neutralizuje skutki udzielanej pomocy. Osoby te bowiem nie są w stanie w żaden sposób poprawić swojej sytuacji bytowej, gdyż zwiększone dochody wliczane są do kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy społecznej, co znaczenie ogranicza dostęp osób niepełnosprawnych do świadczeń niepieniężnych.

Dlatego w opinii Prezydium KK NSZZ „Solidarność” proponowaną zmianę należy uznać za zasadną.

back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.