Menu

Decyzja Prezydium KK nr 165/21 ws. opinii ws. obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z zadowoleniem przyjmuje procedowanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentachz FUS oraz zmianie niektórych ustaw. Projekt ten zasługuje na pozytywną ocenę. Projekt stanowi odpowiedź dla kilku wyzwań.

Po pierwsze tzw. emerytura stażowa jest  zasłużoną gratyfikację dla wysiłku osób długotrwale obecnych na rynku pracy w sytuacji, gdy ich obecność łączyła się z odprowadzaniem składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Jak słusznie wskazuje wnioskodawca może to stanowić bodziec motywujący do poszukiwania i wykonywania pracy, która łączy się z obowiązkiem odprowadzania składki na FUS.

Po drugie wprowadzenie do sytemu ubezpieczeń społecznych emerytur stażowych pozwoli na zwiększenie elastyczności systemu i poszanowania woli ubezpieczonych, którym da się możliwość wcześniejszej dezaktywizacji zawodowej w celu realizacji istotnych dla danej osoby zadań związanych przykładowo z opieką nad członkami rodziny. W tym sensie Projekt zwiększa sferę wolności. Jak wnioskodawca wielokrotnie podkreśla skorzystanie
z emerytury stażowej będzie możliwością a nie obowiązkiem ubezpieczonego.

Po trzecie Projekt ten jest racjonalną odpowiedzią na potrzeby ubezpieczonych, których długoletnia praca (często o charakterze fizycznym) spowodowała wyczerpanie organizmu a co za tym idzie konieczność wcześniejszej dezaktywizacji zawodowej. Projekt ten racjonalnie ocenia trudne warunki pracy z którymi stykali się liczni ubezpieczeni
w okresie swojej aktywności zawodowej.

back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.