Menu

Archiwum

Archiwum KK NSZZ "Solidarność" gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia materiały archiwalne NSZZ "Solidarność".

Zbiory Archiwum

  • Archiwum historyczne skupia materiały archiwalne pochodzące z lat 1976 -1990, w tym:
  • Akta struktur NSZZ "Solidarność" - krajowych, zagranicznych, regionalnych i szczebla zakładowego, w tym materiały Krajowej Komisji Porozumiewawczej, Komisji Krajowej, Krajowej Komisji Wykonawczej, Regionów NSZZ "Solidarność" m.in.: Gdańskiego, Słupskiego, Mazowsze, Środkowowschodniego, Śląsko-Dąbrowskiego oraz komisji zakładowych NSZZ "Solidarność".
  • Akta komitetów społecznych organizowanych i działających w oparciu o struktury NSZZ "Solidarność".
  • Spuścizny kapelanów "Solidarności": śp. ks. prałata Hilarego Jastaka - proboszcza w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni oraz śp. Ks. Prałata Henryka Jankowskiego.
  • Kolekcje prywatne, w tym korespondencję do Lecha Wałęsy z lat 1983 - 1989.
  • Kolekcje materiałów dotyczących strajków i wydarzeń politycznych w PRL, a także zbiory czasopism i druków zwartych wydawnictw niezależnych publikowanych przez NSZZ "Solidarność" oraz KSS KOR, Ruch Młodej Polski, Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża i inne.
  • 2,5 tys. plakatów i ulotek - również z Marca 1968 i Grudnia 1970 roku.
  • 20 tys. fotografii, negatywów, matryc drukarskich.
  • ok. 700 taśm, kaset i szpul radiowych z zapisem posiedzeń ciał statutowych Związku, wywiadów działaczy NSZZ "Solidarność", programów kabaretowych, piosenek "niezależnych" i innych materiałów związanych z "Solidarnością".

Spis zespołów i kolekcji archiwalnych dostępny jest na portalu „Szukaj w Archiwach”
(https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/web/archiwum-komisji-krajowej-nszz-solidarnosc/zespoly)


Korzystanie ze zbiorów
 

W związku z epidemią koronawirusa w Czytelni wymagane jest zasłanianie nosa i ust!

Materiały archiwalne są udostępniane w Czytelni Akt Historycznych Archiwum KK NSZZ "Solidarność" od poniedziałku do czwartku w godzinach: 9.00 - 15.30. W lipcu czytelnia jest zamknięta.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w czytelni, planowaną wizytę najlepiej jest zapowiedzieć kontaktując się z Archiwum KK NSZZ "Solidarność" telefonicznie lub poprzez e-mail.

 

Dane adresowe do kontaktu

Archiwum Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"
Ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk

tel. +48 (58) 308-43-92, +48 (58) 308-44-20 lub +48 (58) 308-43-83

e-mail: archiwum@solidarnosc.org.pl

APEL

Apelujemy do osób, które przechowują materiały i akta struktur zakładowych czy regionalnych NSZZ "Solidarność" z lat 1980-1990 o przekazywanie posiadanych przez siebie materiałów do Archiwum KK NSZZ "Solidarność". Materiały te uzupełnią i wzbogacą zbiory Archiwum Historycznego i przyczynią się do lepszego udokumentowania działalności NSZZ "Solidarność". Nie możemy pozwolić, by historia naszego Związku została zapomniana, lub pisana wyłącznie na podstawie akt znajdujących się w archiwach innych instytucji. Nie można pisać historii NSZZ "Solidarność" bez oryginalnych akt struktur "Solidarności". Wszystkim nam powinno zależeć na dokumentowaniu walki o nową Polskę i godne życie. Po latach będą nas oceniać przede wszystkim na podstawie materiałów archiwalnych. Zadbajmy więc, aby było ich jak najwięcej, by móc w sposób rzetelny dokonać tej oceny.

back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.